Brandteknisk projektering

Brandplan|dk tilbyder brandteknisk rådgivning i forbindelse med nybyggerier, ved ombygning og i forbindelse med ændret anvendelse af eksisterende bygningsmasse:

  • ​BR10-projekter: Brandstrategi og brandsikringsbeskrivelse i henhold til anvisningerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri og/eller Information om Brandteknisk dimensionering.
  • ​BRS-projekter: Brandstrategi og Brandsikringsbeskrivelse i henhold til reglerne i Beredskabslovning og Tekniske Forskrifter.
  • ​Myndighedskontakt og –opfølgning fra myndighedsandragende til ibrugtagningstilladelse.

Målgrupper:

  • ​Arkitekter og mindre ingeniørvirksomheder
  • ​Total- eller hovedentreprenører
  • ​Professionelle bygherrer og projektudviklere
  • ​Ejendomsselskaber
  • ​Boligforeninger​

• Brandplan​|dk

• 3460 Birkerød

• CVR 30536770