​Brandteknisk planlægning og design

​Allerede fra de første tanker om det kommende byggeri er det vigtigt at overveje brandsikringen af byggeriet og sikre, at de brandtekniske løsninger tilgodeser den fleksibilitet, som er nødvendig for byggeriets anvendelse og funktion. For at dette kan ske på den nemmeste (og mest økonomiske måde) anbefales det, at de brandtekniske løsninger tænkes ind i projektet på de tidligste stadier af projektforløbet, gerne allerede i idéfasen.

Brandplan|dk tilbyder at bistå i den vigtige fase hvor byggeriet disponeres, så de brandtekniske løsninger vælges med respekt for bygherrens ønsker til byggeriets funktion og anvendelse og med behørig hensyntagen til brandsikkerhed og driften af de nødvendige aktive brandsikringstiltag.

• Brandplan​|dk

• 3460 Birkerød

• CVR 30536770