Firmaprofil

Brandplan|dk er et rådgivende ingeniørfirma, stiftet den 1. juni 2014, med

speciale indenfor brandteknisk rådgivning i alle bygningskategorier og i alle projektets faser.

Brandplan|dk´s kompetencer er baseret på særdeles stor erfaring med brandteknisk rådgivning og projektering i henhold til såvel byggelovgivning som beredskabslovgivning, og endvidere fortrolighed med kommunal sagsbehandling og den bagvedliggende lovgivning samt i strukturering og videreformidling af viden.​

Firmaet tegnes af Kirsten Ambæk Krag, Master i Brandsikkerhed (2012) og Bygningsingeniør DIA-B (1989).

Kirsten har stor erfaring med brandteknisk rådgivning.

Derudover har Kirsten stor erfaring som underviser på konstruktøruddannelsen samt  som byggesagsbehandler på bolig- og erhvervsbyggerier. 

• Brandplan​|dk

• 3460 Birkerød

• CVR 30536770